Regulamin


Regulamin aplikacji online „Metody-Naturalne”

§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora i jego Użytkowników. Korzystanie z Aplikacji oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu, dlatego też każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Regulaminu, nie powinien korzystać z Aplikacji.

§ 2

1. Korzystanie z Aplikacji, utworzenie i korzystanie z konta jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Aplikacji.

2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie aplikacji.

3.Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika.

§ 3

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Aplikacji.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), w tym wprowadzenia nowego regulaminu, w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

- W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników na stronach Aplikacji.

- Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Aplikacji.

Copyright © 2013 - 2019
Metody Naturalne
ver. 1.00